Przedmiotem negocjacji jest łączna, miesięczna kwota czynszu najmu lokalu użytkowego wraz            z wyposażeniem:

1. Położenie :     – lokal położony na parterze budynku  krytej pływalni.

2. Powierzchnia całkowita :  73,58 m2

3. Opis lokalu

w skład lokalu wchodzą :

a) Gabinet Hydroterapii o powierzchni 49,00 m2 składający się  z dwóch pomieszczeń:

 • pomieszczenie nr 005         –  o pow.   24,15 m2
 • pomieszczenie nr 003         –  o pow.   24,85 m2

wraz z wyposażeniem stanowiącym własność Gminy Olesno:

 • katedra biczy szkockich z pompą wyrównującą ciśnienie wody
 • natrysk płaszczowy z termomieszalnikiem
 • wanna motylkowa z systemem napełniania i masażem podwodnym
 • wanna do kąpieli wirowych kończyn górnych z systemem 4 dysz kierunkowych  i sterowaniem elektronicznym
 • wanna do kąpieli wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa ze sterowaniem elektronicznym.

b) Gabinet Odnowy Biologicznej o powierzchni 24,58 m2 składający się z trzech pomieszczeń:

 • pomieszczenie 002/1          – Grota  solna
 • pomieszczenie 002/2          – Solarium
 • pomieszczenie 002/3          – Przebieralnia                                    

wraz z wyposażeniem stanowiącym własność Gminy Olesno o wartości 65.500 zł

 • wyposażenie groty solnej
 • urządzenie do opalania – Solarium Luxura GT typ 38SLI High Intensive

Pomieszczenia wyposażone są w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną  i co.

4. Przeznaczenie lokalu  : wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz relaksacyjnych

5. Forma negocjacji: negocjacje ustne

6. Stawka  czynszu miesięcznego netto :

za lokal użytkowy          17,60 zł/m2

za wyposażenie gabinetu hydroterapii    2.634,00 zł

za wyposażenie gabinetu odnowy biologicznej    820,00 zł

Termin zagospodarowania lokalu do 15 dni od dnia zawarcia umowy.

Do podanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących               w tym zakresie przepisów.

7. Czas trwania najmu : –    umowa na czas określony – 1 rok .

8. Informacje dodatkowe :

Najemcę  poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: tj.:

 • podatek od nieruchomości
 • ubezpieczenie lokalu
 • energia elektryczna wg wskazań podlicznika, zużycie wody – ryczałt, usługi teleinformatyczne – wg  rozliczenia faktury zbiorczej operatora, wywóz nieczystości stałych – umowa z uprawnioną firmą,
 • kaucja za lokal – w wysokości jednomiesięcznego czynszu,
 • gwarancja bankowa lub umowa ubezpieczeniowa – na zabezpieczenie wyposażenia lokalu                 w wysokości  149.900,00 zł

9. Umowa zawarta zostanie z MCSiR w Oleśnie, który jest użytkownikiem obiektu.

Negocjacje odbędą się w dniu 18 lutego 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, sala 114, I piętro o godz. 1030.

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz:

1.      uprawnienia kwalifikujące do wykonywania zabiegów z zakresu masażu leczniczego i hydroterapii lub oświadczenie o zatrudnieniu takiej osoby w przypadku wygrania negocjacji.

2.      w przypadku osób fizycznych – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania negocjacji do zarejestrowania działalności do dnia podpisania umowy.

3.      w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

Przedmiotowy lokal wraz z wyposażeniem oglądać można codziennie w budynku krytej pływalni          w godz.  800 – 1500.

Szczegółowych informacji dotyczących negocjacji można uzyskać u Kierownika MCSIR w Oleśnie              ul. Wachowska 10 a, telefon 34-359-68-16

Olesno, 7  lutego 2011 r.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki