Od dnia 13.01.2012roku ,, Oleska Laguna ” wprowadza następujące bilety :

BILET NORMALNY 2h (120 MINUT)* – 17 zł
BILET ULGOWY 2h ( 120 MINUT)* – 10 zł
BILET NORMALNY 3h ( 180 MINUT)* – 25 zł
BILET ULGOWY 3h ( 180 MINUT)* – 14 zł
*Bilet ulgowy przysługuje ( za okazaniem legitymacji ): dzieciom w wieku szkolnym, studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym i opiekunom osób niepełnosprawnych.