W dniu 28/06/2012 w krytej pływalni „Oleska Laguna” odbył się egzamin na kartę pływacką. Do egzaminu przystąpiła młodzież klas mundurowych z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Wszyscy pod okiem ratownika WOPR-u zdali egzamin z wynikiem pozytywnym .

Karta pływacka:

Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:

  1. Przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200m w dowolny sposób i dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50m na stylem grzbietowym albo przepłynięcie z prądem wody 400m w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100m stylem grzbietowym.

  2. Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7m.

  3. Przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5m w wodzie stojącej lub 15m z prądem wody- start z wody.

Koszt karty pływackiej wynosi 25 złotych.

Kartę pływacką osoby niepełnoletniej ważna jest po poświadczeniu przez jednego z rodziców lub opiekuna. Poświadczenie następuje przez złożenie podpisu na karcie pływackiej.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem karty pływackiej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 3596815.