Po raz kolejny na krytej pływalni „Oleska laguna” zakończony został cykl zajęć w ramach programu „ Już pływam” organizowanego już od dziesięciu lat przez Firmę NIVEA ( będącej głównym sponsorem tej akcji ) wraz z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. NIVEA dostarczyła niezbędny sprzęt do nauki pływania oraz materiały edukacyjne. Celem tej akcji jest popularyzacja nauki pływania oraz podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, dzieci i młodzieży raz ograniczenie w ten sposób statystyki utonięć.
W tym roku na oleskiej pływalni w zajęciach uczestniczyła 15 osobowa grupa młodzieży z Sowczyc, która pod okiem instruktora pana Zbigniewa Jasińskiego ukończyła podstawowy kurs nauki pływania zdobywając odpowiedni certyfikat.