Przybyli, zobaczyli, zwyciężyli…

Nasi animatorzy sportu tj. Zbigniew Jasiński oraz Sebastian Kopel w dniach 7-10.11.13 roku wzięli udział w projekcie Akademia Animatora 2013 w Ośrodku Sportowym „Delfin” w Pucku. Organizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej. W trakcie szkolenia został ogłoszony konkurs na napisanie najlepszego grantu projektowego dotyczącego rozwoju sportu na Orliku w swojej miejscowości. Do konkursu zgłosili projekt „Mała Liga Orlika”. Na około 300 zgłoszonych wniosków projekt ten znalazł się na 11 miejscu wśród 16 wyróżnionych prac. Nagrodą za wyróżnienie jest sprzęt sportowy, który pozyskali dla oleskiego ORLIKA na kwotę 3 tysięcy złotych.

akademia-1-1