Kierownik drużyny WOPR Olesno ogłasza nabór na kurs ratownika WOPR

Wymagania formalne do uczestnictwa w kursie:

  • ukończony 12 rok życia
  • karta pływacka lub specjalna karta pływacka
  • przepłynięcie sposobem dowolnym 200m w czasie poniżej 5min*
  • przepłynięcie pod lustrem wody 15m*
  • umiejętność pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki*

*elementy sprawnościowe na egzaminie końcowym

U ratowników na pływalni można zostawić kartkę z danymi: imieniem, nazwiskiem, wiekiem oraz numerem telefonu.

Cena kursu I etapu szkolenia ratownika wodnego wynosi 350zł.

Kurs odbędzie się po zebraniu co  najmniej 10 osobowej grupy chętnych.