INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO KASJERA

W MIEJSKIM CENTRUM SPORTU I REKREACJI W OLEŚNIE SP. Z O.O.

ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani:

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO WYBRANEGO KANDYDATA

ADRES

1.

Alicja Chudy

OLESNO

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Alicja Chudy posiada wymagane wykształcenie, kwalifikacje oraz spełnia kryteria wymagane do pracy kasjera na  krytej pływalni Oleska Laguna.