REZERWACJE – FERIE 2015

PONIEDZIAŁEK

Godzina

Data

Nazwa Grupy

8.00-10.00

8.30-10.00

9.00 – 11.00

12.30-14.00

19.01.15r.

19.01.15r.

19.01.15r.

19.01.15r.

VEGA – 1 tor

VEGA – 1 tor

PSP Wachów (45 os.) – mały basen + 2 tory

PSP Kozłowice (50os.)- mały basen+2 tory

16.00 – 17.00

cykliczność

UKS (Katarzyna Adamczyk-Buła)- 2 tory

17.00– 18.00

cykliczność

Oleska Laguna (Mateusz Płotka) – mały basen

17.00 – 18.00

18.00 –19.00

18.00 –19.00

Cykliczność

cykliczność

cykliczność

UKS (Katarzyna Adamczyk-Buła) – 2 tory

UKS (Katarzyna Adamczyk-Buła)- 2 tory

UKS (Mateusz Płotka) 1 tor

19.00 – 20.00

19.00– 20.30

19.01.15r.

cykliczność

Aqua Sport (Katarzyna Adamczyk-Buła) – 1 tor

PZG – (15 os.) – 1 tor

WTOREK

Godzina

Data

Nazwa Grupy

8.00-10.00

8.30-10.00

9.00-10.30

10.00-11.30

11.45-13.15

13.30-15.00

12.00-14.00

20.01.15r. 20.01 .15r.

27.01.15r.

20.01.15r.

20.01.15r.

20.01.15r.

27.01.15r.

VEGA-1tor

PSP Bodzanowice (40os.) -mały basen+2 tory

PSP Bodzanowice (40os.) -mały basen+2 tory

VEGA – 2 tory

PSP Sowczyce (35os.)- mały basen + 2 tory

PSP 2 Olesno (25os.)- mały basen +2 tory

PSP Borki Wielkie (40os.)- mały basen+2 tory

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

20.01.15r.

20.01.15r.

cykliczność

cykliczność

UKS (Katarzyna Adamczyk-Buła)- 1tor

UKS (Katarzyna Adamczyk-Buła) – 2tory

UKS (Arkadiusz Panek)- 2tory

UKS (Arkadiusz Panek)- 2 tory

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

cykliczność

cykliczność

Oleska Laguna (Zbigniew Jasiński) – 2 tory

(w I tyg.ferii zajęcia nie odbędą się)

UKS (Arkadiusz Panek)- 2 tory

20.00 – 21.00

cykliczność

Beata Fitness 1 tor

ŚRODA

Godzina

Data

Nazwa Grupy

8.00-10.00

9.00-10.00

11.00-13.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

21.01.15r.

21.01.15r.

21.01.15r.

21.01.15r.

21.01.15r.

21.01.15r.

VEGA – 1 tor

VEGA – 2 tory

PSP Byczyna (45os.)- mały basen+2tory

UKS Gwiazda-2 tory

UKS Gwiazda-2 tory

UKS Gwiazda-2 tory

19.00 – 20.00

21.01.15r.

Aqua Sport (Katarzyna Adamczyk-Buła) – 1 tor

CZWARTEK

Godzina

Data

Nazwa Grupy

8.00-10.00

10.00-11.30

12.00-14.00

13.15-14.15

22.01.15r.

22.01.15r.

22.01.15r.

29.01.15r.

VEGA – 1 tor

PSP Wojciechów (60os.) – mały basen+2 tory

ZGSP Chocianowice ( 80os.)-mały basen+3 tory

Green Scool Praszka (18os.)- 2 tory

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

cykliczność

cykliczność

cykliczność

cykliczność

cykliczność

cykliczność

cykliczność

22.01.15r

UKS( Arkadiusz Panek) – 1tor

UKS (Katarzyna Adamczyk-Buła ) 2 tory

UKS (Katarzyna Adamczyk-Buła)1 tor

UKS (Arkadiusz Panek)- 1tory

Oleska Laguna (Mateusz Płotka) – mały basen

UKS (Mateusz Płotka) – 1 tor

UKS (Arkadiusz Panek)- 2tory

Aqua Sport (Katarzyna Adamczyk-Buła) – 1tor

20.00 – 21.00

Cykliczność

Beata Fitness – 1tor

PIĄTEK

Godzina

Data

Nazwa Grupy

8.00-10.00

8.30-10.00

11.00-13.00

10.00-12.00

12.00 – 14.00

23.01.15r.

23.01.15r.

30.01.15r.

23.01.15r.

23.01.15r.

VEGA – 1 tor

VEGA – 2tory

Ośrodek Kultury Byczyna (45os.)-mały basen+2tory

PSP nr 3 (45 os) – mały basen + 2 tory

PSP Wachów ( 45 os.) – mały basen + 2 tory

14.00 – 15.00

14.30 – 16.00

15.00 – 16.00

15.15. – 16.45

15.15 – 16.45

16.00 – 16.30

16.30-17.00

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

cykliczność

terminy do uzgodnienia

cykliczność

23.01.15r.

???

23.01.15r.

23.01.15r.

cykliczność

.

cykliczność

UKS (Katarzyna Adamczyk-Buła ) – 1tor

Gimnazjum Kujakowice (15os.) – 1 tor

UKS (Katarzyna Adamczyk-Buła) – 1tor

PG Krzepice (35 os.) – 2 tory

PSP Krzepice (30 os.) – 2 tory

Aqua Sport (Katarzyna Adamczyk-Buła)- mały basen

Aqua Sport (Katarzyna Adamczyk-Buła)- 1 tor

Aqua Sport( Katarzyna Adamczyk-Buła)- mały basen

Aqua Sport (Katarzyna Adamczyk-Buła)- 1tor

SOBOTA

Godzina

Data

Nazwa Grupy

8.00-10.00

9.00-10.00

9.00 – 10.00

10.00 – 10.30

10.35 – 11.05

11.15 – 12.15

12.15 – 13.15

13.15 – 15.15

24.01.15r.

24.01.15r.

cykliczność

24.01.15r.

24.01.15r.

24.01.15r.

24.01.15r.

(od stycznia 2015)

VEGA-1 tor

VEGA- 2 tory

UKS (Katarzyna Adamczyk-Buła)– 2tory

Aqua Sport (Katarzyna Adamczyk-Buła) – mały basen BOBASY

Aqua Sport (Katarzyna Adamczyk-Buła) – mały basen BOBASY

Aqua Sport (Katarzyna Adamczyk-Buła)- mały basen z możliwością przejścia na 1tor

Aqua Sport (Katarzyna Adamczyk-Buła)- mały basen z możliwością przejścia na 1tor

Gmina Ciasna (51 os.) mały basen + 2 tory

(34 3538032)