Na okres letnich wakacji (od 01.07.2015r. do 31.08.2015r.)
pływalnia ,,Oleska Laguna” oferuje promocyjne ceny biletów:

BILETY NORMALNE

Bilet normalny 60 min. – 4 zł/os

Bilet normalny 90 min. – 5 zł/os

Bilet normalny 120 min – 8 zł/os

Bilet normalny 180 min – 12 zł/os

W godzinach 6:00 – 9:00 od poniedziałku do piątku

 

BILETY ULGOWE

Bilet ulgowy* 60 min. – 4 zł/os

Bilet ulgowy* 90 min. – 5 zł/os

Bilet ulgowy* 120 min – 8 zł/os

Bilet ulgowy* 180 min – 12 zł/os

W godzinach 6:00 – 22:00 od poniedziałku do piątku

* (Bilet ulgowy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia, za okazaniem legitymacji szkolnej bądź studenckiej).