ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA JAK I PRZYCZYN TECHNICZNYCH, ZJEŻDŻALNIA ZEWNĘTRZNA W OKRESIE ZIMOWYM, BĘDZIE WYŁĄCZONA Z UŻYTKOWANIA (PRZY TEMPERATURZE ZEWNĘTRZNEJ PONIŻEJ -4°C).