Organizatorzy

 • UKS „Gwiazda” Olesno  sekcja pływania Dwójka
 • MCSiR w Oleśnie, ul. Wachowska 10a , pływalnia “Oleska Laguna”

Termin i miejsce zawodów

16 .06.2016r. (czwartek) od godz.16.00

 • pływalnia “Oleska Laguna”, ul. Wachowska 10a, Olesno
 • długość pływalni 25 metrów
 • ilość torów 6
 • pomiar czasu ręczny.

Cel zawodów

 • Propagowanie pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Integracja między klubami pływackimi
 • Wyłonienie zwycięzców indywidualnych
 • Sprawdzian umiejętności zawodników

 

Uczestnictwo

 • Zawody mają charakter amatorski
 • Zawodnicy (niepełnoletni) muszą posiadać oświadczenie od  rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych  i zezwolenie na start w zawodach . Zezwolenie do podpisania przed zawodami w kasie pływalni.
 • Zawodnicy pełnoletni podpisują oświadczenia, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność. W przypadku nieszczęśliwego wypadku nie będą rościć pretensji do organizatora zawodów.
 • Zawodnik może wystartować w dwóch konkurencjach w swojej kategorii wiekowej.
 • Zawodnik jest klasyfikowany w jednej konkurencji, natomiast druga, trzecia konkurencja jest poza klasyfikacją medalową.

Oświadczenie do pobrania

Oświadczenie można pobrać, wypełnić, zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres kasa@oleskalaguna.pl

Zgłoszenia do zawodów

 • W kasie pływalni  OLESKA LAGUNA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2016r.
  • e-mail: laguna@olesno.pl
  • tel. 34/ 359 68 15
 • Zgłoszenia imienne z podaniem daty urodzenia, konkurencji, czasem do których został zgłoszony zawodnik wraz z najlepszymi wynikami.
 • Zawodnicy UKS „GWIAZDA” Olesno zgłoszeń dokonują u trenerów prowadzących w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2016r.
 • Reprezentacja jednego klubu nie może przekraczać 15 osób, poza klubem UKS Gwiazda Olesno.

Przepisy techniczne

 • Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. Serie ustalone wg zgłoszonych aktualnych czasów.
 • Brak wyniku na karcie zgłoszenia (NT) powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach.
 • Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
 • Zawodnicy i zawodniczki startują w kategoriach wiekowych wynikających z niniejszego regulaminu.
 • Start do każdego wyścigu odbywa się dowolnie ( ze słupka lub z wody)
 • Podczas rozgrzewki do skoków i startów wyznaczony jest wyłącznie tor nr 6.
 • Dekoracje odbędą się na zakończenie każdego z bloków.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW

rozgrzewka: godz. 15.30

zawody: godz. 16.00

PRZEDSZKOLAKI (rocznik 2009 i młodsi) możliwość płynięcia z przyborem

 • styl dowolny         25m (dziewczęta, chłopcy)
 • styl grzbietowy     25m (dziewczęta, chłopcy)

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • klasy I-II (rocznik 2008-2007):
  • styl dowolny         25m (dziewczęta, chłopcy)
  • styl grzbietowy     25m (dziewczęta, chłopcy)
  • styl klasyczny        25m (dziewczęta, chłopcy)
 • klasy III-IV(rocznik 2006-2005):
  • styl dowolny         50m (dziewczęta, chłopcy)
  • styl grzbietowy     50m (dziewczęta, chłopcy)
  • styl klasyczny        50m (dziewczęta, chłopcy)
 • klasy V-VI (rocznik 2004-2003):
  • styl dowolny         50m (dziewczęta, chłopcy)
  • styl grzbietowy     50m (dziewczęta, chłopcy)
  • styl klasyczny        50m (dziewczęta, chłopcy)

GIMNAZJUM  I  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • styl dowolny         50m (dziewczęta, chłopcy)
 • styl grzbietowy     50m (dziewczęta, chłopcy)
 • styl klasyczny        50m (dziewczęta, chłopcy)

OPEN otwarte zawody dla dorosłych amatorów pływania

 • Kategoria wiekowa 20-35 lat
 • Kategoria wiekowa 36-50
 • Kategoria wiekowa 51 lat i starsi
 • Rozgrzewka : godz. 18.30
 • Pierwsze starty: godz.19.00
 • styl dowolny         50m (kobiety, mężczyźni)
 • styl klasyczny       50m (kobiety, mężczyźni)

NAGRODY

 • Puchar Prezesa MCSiR za zajecie I miejsca w konkurencji 50m stylem dowolnym w poszczególnych kategoriach wiekowych
 • Dyplomy i medale za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach oraz rocznikach.
 • Dyplom za udział w zawodach dla każdego uczestnika
 • Nagrody rzeczowe w miarę pozyskiwania sponsorów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i decyzji we wszystkich sprawach związanych z zawodami.

Wszelkie problemy związane z imprezą rozpatruje Sędzia Główny zawodów oraz koordynator Katarzyna Adamczyk-Buła tel. 696 415 286.