Do dnia 27.11.2017 roku oferty złożyło ośmiu kandydatów. Po zapoznaniu się z treścią dostarczonych dokumentów stwierdzono, że dwie osoby wymagań nie spełniły. Osoby te nie dostarczyły kompletu wymaganych dokumentów wyszczególnionych w punkcie 8 informacji o naborze.

Pozostałe osoby zostały zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się w dniu 29.11.2017r.

W wyniku przeprowadzonych rozmów z kandydatami, informujemy, że na stanowisko kasjera została wybrana Pani Agnieszka Trocha.