Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z wodnego toru przeszkód w okresie ferii zimowych.

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z ZESTAWU WIBIT AQUA TRACK

1. Korzystający z zestawu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu oraz do kulturalnego zachowywania się.

2. Korzystanie z zestawu jest dozwolone TYLKO DLA OSÓB UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ.

3. Zestaw nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci poniżej 6-go roku życia.

4. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z zestawu tylko pod opieką opiekuna prawnego.

5.Z zestawu nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

6. Z zestawu może jednocześnie korzystać maksymalnie 15 osób.

7. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z zestawu, ustala się maksymalny czas pobytu jednej osoby na 10 min.

8. W przypadku gdy użytkownik zejdzie lub spadnie z toru wodnego, musi rozpocząć pokonywanie atrakcji od początku czyli miejsca oznaczonego jako START.

9. Zestaw jest udostępniony do publicznego użytku codziennie w godzinach od 600-2145. Poza tymi godzinami obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z zestawu.

10. Podczas korzystania z zestawu, obowiązuje bezwzględny zakaz:

– wkładania nadgarstków lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe pierścienie,

– skakania, w szczególności na głowę,

-skakania ze słupków startowych w miejscu zakotwiczenia toru

– pływania, stania lub wspinania się znajdując się pod innym użytkownikiem,

– obciążania zestawu w jednym miejscu ciężarem większym niż 120 kg (np. wspinanie się na zestaw z drugą osobą na plecach),

– wykonywania salt,

– nurkowania oraz wpływania pod zestaw,

– używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla pozostałych użytkowników oraz samego zestawu, w tym wszelkiego rodzaju pierścionków, bransoletek, zegarków, itp.

-używania wszelkiego rodzaju makaronów, desek do pływania, rękawków i innych sprzętów nadmuchiwanych, płetw oraz pasów wypornościowych podczas korzystania z zestawu.

-pływania wzdłuż zestawu w czasie gdy korzystają z niego inne osoby.

W przypadku uszkodzenia zestawu spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu, sprawca pociągnięty będzie do pokrycia kosztów naprawy danego elementu.

11. Korzystający z zestawu ma obowiązek stosowania się do poleceń ratownika, mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom zestawu oraz zapewnienie dostępu do zestawu dozwolonej liczbie chętnych.

12. Należy upewnić się że miejsce w którym zamierzamy zejść z produktu wolne jest od innych użytkowników.

13. Nie należy kontynuować korzystania z zestawu, gdy odczuwalne są skutki zmęczenia.

14. Należy być ostrożnym i zachowywać zasady zdrowego rozsądku.

15.W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu toru wodnego wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

16. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania z atrakcji wodnej.

17. Wszelkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z toru wodnego, a także z terenu pływalni.