Program zajęć nauki pływania prowadzony był pod okiem instruktora Patrycji Jaśkiewicz. Dzieci aktywnie uczestniczyły w lekcjach, a ćwiczenia w wodzie w formie zabawy dostarczały im mnóstwo radości. Umiejętności nabyte w trakcie zajęć dzieci będą mogły wykorzystać podczas kontaktu z wodą.