Informujemy, że ze względu na zapewnienie wszystkim klientom bezpieczeństwa spowodowany trudnym do zrealizowania reżimem sanitarnym, ponowne otwarcie pływalni nastąpi pierwszego sierpnia br.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Poniżej wytyczne, jakie należy przestrzegać na pływalni:

TYMCZASOWE ZMIANY ZASAD
KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI OLESKA LAGUNA

W związku ze zniesieniem części ograniczeń dotyczących korzystania z obiektów sportowych oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla basenów,
MCSiR w Oleśnie wprowadza tymczasowe zmiany zasad korzystania z pływalni Oleska Laguna.

  1. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim infekcji dróg oddechowych. Zapraszamy tylko osoby zdrowe.
  2. Przy kasie przebywać może tylko jedna osoba lub rodzina. Obsługiwane będą tylko osoby z zasłoniętymi ustami lub nosem.
  3. Każda osoba wchodząca na teren pływalni zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk zalecana jest także przy przekraczaniu kolejnych stref funkcjonalnych pływalni, tj.: pomiędzy kasą a przebieralnią, pomiędzy przebieralnią a halą basenową.
  4. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego na pływalni jednocześnie może przebywać do 60 osób + obsługa pływalni. Osoby, które nie korzystają z usług pływalni, tzn. nie wykupiły biletu wstępu lub zakończyły swój pobyt, powinny jak najszybciej opuścić obiekt.
  5. Do dyspozycji naszych gości są: basen sportowy ( 4 osoby na tor), basen do nauki pływania (4 osoby), brodzik dla dzieci (6 osób), zjeżdżalnia (10 osób) oraz sauna sucha (7 osób) i łaźnia parowa (4 osoby).
  6. Na terenie całego obiektu obowiązuje zasada utrzymania dystansu społecznego, to znaczy 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, (dotyczy również kolejki na zjeżdżalnię), a także we wszystkich pomieszczeniach pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toaletach, pod natryskami, na plażach oraz podczas pływania w basenie. Ogranicza się liczbę osób jednocześnie przebywających w toaletach do 2 osób, pod prysznicami do 3 osób, przy szafkach do 6 osób.
  7. Na terenie pływalni , z wyjątkiem tzw. strefy mokrej (hali basenowej, pryszniców i przestrzeni przy szafkach), obowiązuje noszenie osłon ust i nosa.
  8. Obowiązkowe jest umycie mydłem całego ciała przed wejściem na halę basenową oraz mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety. Jeśli to możliwe, należy kaszleć i kichać do chusteczki jednorazowej lub w zgięcie łokcia.
  9. Powyższe zasady obowiązywać będą do ich odwołania lub zmiany funkcjonowania obiektu.
  10. W kwestiach nie objętych niniejszymi zmianami nadal obowiązuje Regulamin Pływalni Oleska Laguna.

Jeżeli sytuacja związana z zakażeniami w naszym mieście ulegnie zmianie, podejmiemy we współpracy ze służbami sanitarnymi dalsze działania zapewniające bezpieczeństwo korzystania z pływalni i poinformujemy Państwa o tym.