Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii,

od dnia 27.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

Stadion Miejski (w tym kort tenisowy) zostaje wyłączony z użytkowania.

WYŁĄCZENIE NIE DOTYCZY: sportu zawodowego,  zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej.

Sport zawodowy „oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca.”