Trener Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie zaprasza wszystkich chętnych, a w szczególności dzieci i młodzież, do wspólnego trenowania.

Zajęcia dedykowane są dla osób umiejących pływać, pragnących ciągle się rozwijać i doskonalić techniki pływackie.

Treningi obejmować będą zajęcia na świeżym powietrzu (orlik, stadion) i w wodzie (pływalnia).

Zajęcia te mają na celu ogólny rozwój i poprawę sprawności dzieci i młodzieży.

Miesięczna opłata za zajęcia, które odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 60 minut (to jest 8 godzin zajęć na miesiąc) wynosi 100 zł. I 150 zł. za zajęcia trwające 90 minut (to jest 12 godzin w miesiącu) [dla bardziej ambitnych i starszych dzieci].

Szczegóły i zapisy u trenera prowadzącego pana Kamila Tangermann pod numerem telefonu 723924308.