Ze względu na okres zimowy zjeżdżalnia będzie czynna przy temperaturze +2oC od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 20:00.

W weekendy zjeżdżalnia będzie czynna w godzinach 6:00 – 20:00.