PRACA

Kierownik Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie ogłasza nabór na stanowisko: fizjoterapeuty w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie
1. Adres jednostki

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie
ul. Wachowska 10a
46-300 Olesno

2. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat (również w soboty), trzymiesięczna umowa na okres próbny.

3. Wykształcenie: wykształcenie średnie, (fizjoterapia).

4. Wymagania niezbędne:

wykształcenie średnie, (fizjoterapia).
staż pracy: minimum 2 lata,
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),

5. Wymagania dodatkowe:

dobra, praktyczna znajomość kinezyterapii i fizykoterapii.
bardzo dobry kontakt z klientem,
punktualność, rzetelność, odpowiedzialność,
samodzielność.

6. Główne obowiązki:

wykonywanie masaży z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w „Oleskiej Lagunie” w Oleśnie, ul. Wachowska 10a.
pilnowanie czasu trwania kuracji,
dbanie o sprzęt używany podczas kuracji,
weryfikowanie i doradzanie zabiegów klientom,
informowanie pracodawcy o wszystkich problemach technicznych, utrudniających przeprowadzanie kuracji.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie,
ul. Wachowska 10a, 46-300 Olesno
z dopiskiem : dotyczy naboru na fizjoterapeutę
Oferty należy składać w terminie do dnia:
15 kwietnia 2011 roku do godz. 12.00

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/ ) oraz na tablicy informacyjnej MCSiR w Oleśnie.
3. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
4. Zakwalifikowani kandydaci zastaną powiadomieni o terminie rozmowy.
5. Ofert odrzuconych nie zwracamy.

KIEROWNIK
MCSiR w Oleśnie

Jerzy Minkiewicz