Regulamin Groty Solnej

1. Grota solna jest czynna cały tydzień w godzinach 8:00 – 21:00.
2. Aby skorzystać z groty należy wykupić usługę w kasie pływalni zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
3. Wykupienie usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
4. Wejście do groty solnej ważne jest za okazaniem ważnego paragonu.
5. Czas pobytu naliczany jest od momentu wejścia do groty.
6. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie. Czas terapii trwa 45 min.
7. Koniec seansu sygnalizuje personel.
8. Ostatni wejście do groty solnej jest o godzinie 21:00.
9. Pierwszeństwo korzystania z terapii solnej mają osoby, które wcześniej zarezerwowały termin
i czas kuracji.
10. Po wejściu do groty należy stosować się do poleceń personelu.
11. Do groty należy wchodzić boso lub w obuwiu zastępczym. Zalecany jest wygodny strój.
12. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę.
13. W grocie nie należy:
a. dotykać ścian,
b. spożywać posiłków,
c. wynosić soli.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku