Regulamin Hydroterapii

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ DO HYDROMASAŻU ( wirówka nóg, wirówka rąk, wanna motylkowa, bicze szkockie, masaż płaszczowy).

1.Gabinety do hydromasażu są częścią rekreacyjną krytej pływalni „Oleska Laguna”. Czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
2.Korzystanie z kompleksu gabinetów odbywa się poprzez wykupienie danego zabiegu w kasie pływalni.
3.Wstęp do kompleksu pomieszczeń z urządzeniami mają wyłącznie osoby z ważnym paragonem.
4.Wykupienie zabiegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Korzystanie z urządzenia odbywa się indywidualnie.
6.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wanny tylko pod opieką osób dorosłych.
7.Użytkowanie urządzeń do hydroterapii dostępne jest dla każdego z wyjątkiem osób:
a. Znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków,
b. z chorobami zakaźnymi, ranami otwartymi,
8.Do zabiegu z wanną motylkową obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy oraz zmienne obuwie (klapki).
9.W gabinecie należy dostosować się do poleceń obsługi.
10.Wszelkie sytuacje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia należy natychmiast sygnalizować pracownikowi obsługi.
11.Za bezpieczeństwo korzystania z urządzeń do hydromasażu odpowiedzialność ponosi kierownik obiektu.
12.Wszelkie uwagi i wnioski należy wpisywać w „Książce skarg i wniosków” znajdującej się
w recepcji.

Kierownik MCSiR