Regulamin Jacuzzi

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI (whirlpool´a)

1. Jednorazowo, w jacuzzi może przebywać 8 osób.
2. Jacuzzi pracuje w systemie ciągłym, w godzinach otwarcia pływalni.
3. Korzystający z jacuzzi mają bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia należy niezwłocznie powiadomić obsługę.
5. Z urządzenia mogą korzystać osoby, które ukończyły 12 lat. Dzieci poniżej 12 lat korzystają z jacuzzi wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
6. Korzystającym z jacuzzi zabrania się:
– skakania
– nurkowania
– innych czynności i zachowań stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa
– zachowania się niezgodnego z przyjętymi zwyczajami zachowywania się w miejscach publicznych
– korzystania ze sprzętu elektrycznego (np. telefonu kom, itp)
– wnoszenia przedmiotów obcych
– używania kosmetyków.

KIEROWNIK MCSiR