Pływalnia Oleska Laguna w Oleśnie zostanie zamknięta od 13 marca br. (piątek) do odwołania.

Informacje

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.
Pływalnia jest czynna codziennie

6:00-22:00
(ostatnie wejście o 20:45)
+48 34/ 359 68 15
kasa@oleskalaguna.pl
ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

Oferta

Zapoznaj się z wszystkimi atrakcjami oraz usługami dostępnymi na Oleskiej Lagunie

Kursy Pływania

Jeżeli pragniesz dołączyć do grona osób pływających, skorzystaj z usług naszej kadry, dzięki której kilkaset osób nauczyło się już pływać.

 333

5142/01/202082 OCENA JAKOŚCI WODY

Informujemy, że po przeprowadzeniu badań wody w dniach od 09.03.2020 do 19.03.2020r. w próbkach nr:

1010/03/2020/M/1

1010/03/2020/M/2

1010/03/2020/M/3

1010/03/2020/M/4

1010/03/2020/M/5

1010/03/2020/M/6

1010/03/2020/M/7

1010/03/2020/M/8

1010/03/2020/M/9

1010/03/2020/M/10

1010/03/2020/M/11

1010/03/2020/M/12

1010/03/2020/M/13

1010/03/2020/M/14

1010/03/2020/M/15

1010/03/2020/M/16

 


 

1010/03/2020/F/1

1010/03/2020/F/2

1010/03/2020/F/3

1010/03/2020/F/4

1010/03/2020/F/5

1010/03/2020/F/6

1010/03/2020/F/7

1010/03/2020/F/8

1010/03/2020/F/9

 

 

 

 

 

 

 Stwierdzono nieznaczne przekroczenie parametru chloroform w basenie rekreacyjnym.

Ogólnie woda basenowa jest zdatna do kąpieli.

Roczna ocena jakości wody (od 02.06.2018r. do 02.06.2019r.) na pływalni krytej „Oleska Laguna” w Oleśnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie na podstawie art. 4 ust. 1 z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz.U. z 2019r. Poz.59) oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. ,poz 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o w Oleśnie prowadziło ocenę jakości wody na pływalni krytej Oleska Laguna zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne .
Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni krytej Oleska Laguna spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).