W dniach od 9 do 27 września Oleska Laguna będzie

nieczynna z powodu przerwy technicznej.

Informacje

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.
Pływalnia jest czynna codziennie

6:00-22:00
(ostatnie wejście o 20:45)
+48 34/ 359 68 15
kasa@oleskalaguna.pl
ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

Oferta

Zapoznaj się z wszystkimi atrakcjami oraz usługami dostępnymi na Oleskiej Lagunie

Kursy Pływania

Jeżeli pragniesz dołączyć do grona osób pływających, skorzystaj z usług naszej kadry, dzięki której kilkaset osób nauczyło się już pływać.

77OCENA JAKOŚCI WODY

Informujemy, że po przeprowadzeniu badań wody w dniach od 13.08.2019r. do 23.08.2019r. w próbkach nr:

5913/07/2019/M/1
5913/07/2019/M/2
5913/07/2019/M/3
5913/07/2019/M/4

5913/07/2019/M/5

5913/07/2019/M/6

5913/07/2019/M/7

5913/07/2019/M/8

5913/07/2019/M/9

5913/07/2019/M/10

5913/07/2019/M/11

5913/07/2019/M/12

 

 

5913/07/2019/F/1
5913/07/2019/F/2
5913/07/2019/F/3
5913/07/2019/F/4
5913/07/2019/F/5
5913/07/2019/F/6
5913/07/2019/F/7

5913/07/2019/F/8

5913/07/2019/F/9

Po podjętych stosownych działaniach i przeprowadzonych badaniach woda na pływalni spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne i jest zdatna do kąpieli.

Roczna ocena jakości wody (od 02.06.2018r. do 02.06.2019r.) na pływalni krytej „Oleska Laguna” w Oleśnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie na podstawie art. 4 ust. 1 z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz.U. z 2019r. Poz.59) oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. ,poz 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o w Oleśnie prowadziło ocenę jakości wody na pływalni krytej Oleska Laguna zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne .
Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni krytej Oleska Laguna spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).