UWAGA !

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem Zarząd MCSiR w Oleśnie spółka z o.o. wprowadza reorganizację czasu pracy pływalni ,,Oleska Laguna’’.

Z dniem 22.09.2020 r. do odwołania kryta pływalnia będzie czynna codziennie od godziny 8.00 do godziny 20.00.

Ostatnie wejście na karnet – godz. 19.15

Ostatnie wejście na godzinę – godz. 18.45

Ostatnie wejście na 1.5 godziny – godz. 18.15

Ostatnie wejście na 2 godziny – godz. 17.45

Ostatnie wejście na 3 godziny – godz. 16.45

INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYNY ZAISTNIAŁEJ PRZERWY WAŻNOŚĆ WSZYSTKICH KARNETÓW ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA O SZEŚĆ MIESIĘCY

Informacje

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.
Pływalnia jest czynna codziennie

6:00-22:00
(ostatnie wejście o 20:45)
+48 34/ 359 68 15
kasa@oleskalaguna.pl
ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

Oferta

Zapoznaj się z wszystkimi atrakcjami oraz usługami dostępnymi na Oleskiej Lagunie

Kursy Pływania

Jeżeli pragniesz dołączyć do grona osób pływających, skorzystaj z usług naszej kadry, dzięki której kilkaset osób nauczyło się już pływać.

 

OCENA JAKOŚCI WODY

W dniach od 12.08.2020 do 22.08.2020r. w próbkach nr:.

975/08/2020/M/1            975/08/2020/F/1

975/08/2020/M/2           975/08/2020/F/2

975/08/2020/M/3           975/08/2020/F/3

975/08/2020/M/4           975/08/2020/F/4

975/08/2020/M/5           975/08/2020/F/5

975/08/2020/M/6           975/08/2020/F/6

975/08/2020/M/7           975/08/2020/F/7

975/08/2020/M/8           975/08/2020/F/8

975/08/2020/M/9

975/08/2020/M/10

975/08/2020/M/11

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Woda jest zdatna do kąpieli.

 

 

 

Roczna ocena jakości wody (od 02.06.2018r. do 02.06.2019r.) na pływalni krytej „Oleska Laguna” w Oleśnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie na podstawie art. 4 ust. 1 z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz.U. z 2019r. Poz.59) oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. ,poz 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o w Oleśnie prowadziło ocenę jakości wody na pływalni krytej Oleska Laguna zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne .
Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni krytej Oleska Laguna spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).