Informacje

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.
Pływalnia jest czynna codziennie

6:00-22:00
(ostatnie wejście o 20:45)
+48 34/ 359 68 15
kasa@oleskalaguna.pl
ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

Oferta

Zapoznaj się z wszystkimi atrakcjami oraz usługami dostępnymi na Oleskiej Lagunie

Kursy Pływania

Jeżeli pragniesz dołączyć do grona osób pływających, skorzystaj z usług naszej kadry, dzięki której kilkaset osób nauczyło się już pływać.

78 OCENA JAKOŚCI WODY

Informujemy, że po przeprowadzeniu badań wody w dniach od 27.09.2019r. do 07.10.2019r. w próbkach nr:

1813//09/2019/M/ 1

1813//09/2019/M/ 2

1813//09/2019/M/ 3

1813//09/2019/M/ 4

1813//09/2019/M/ 5

1813//09/2019/M/ 6

1813//09/2019/M/ 7

1813//09/2019/M/ 8

1813//09/2019/M/ 9

1813//09/2019/M/ 10

1813//09/2019/M/ 11

1813//09/2019/M/ 12

1813//09/2019/M/ 13

1813//09/2019/M/ 14

1813//09/2019/M/ 15

1813//09/2019/M/ 16

1813/09/2019/F/1

1813/09/2019/F/2

1813/09/2019/F/3

1813/09/2019/F/4

1813/09/2019/F/5

1813/09/2019/F/6

1813/09/2019/F/7

1813/09/2019/F/8

1813/09/2019/F/9

Po podjętych stosownych działaniach i przeprowadzonych badaniach woda na pływalni spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne i jest zdatna do kąpieli.

Roczna ocena jakości wody (od 02.06.2018r. do 02.06.2019r.) na pływalni krytej „Oleska Laguna” w Oleśnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie na podstawie art. 4 ust. 1 z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz.U. z 2019r. Poz.59) oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. ,poz 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o w Oleśnie prowadziło ocenę jakości wody na pływalni krytej Oleska Laguna zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne .
Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni krytej Oleska Laguna spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).