UWAGA !

W związku z zaistniałą sytuacją zawieszenia działalności siłowni, klubów fitness, aquaparków i basenów, od 17 października kryta pływalnia ,,Oleska Laguna’’ będzie nieczynna do odwołania.

INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYNY ZAISTNIAŁEJ PRZERWY WAŻNOŚĆ WSZYSTKICH KARNETÓW ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA O SZEŚĆ MIESIĘCY

Informacje

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.
Pływalnia jest czynna codziennie

6:00-22:00
(ostatnie wejście o 20:45)
+48 34/ 359 68 15
kasa@oleskalaguna.pl
ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

Oferta

Zapoznaj się z wszystkimi atrakcjami oraz usługami dostępnymi na Oleskiej Lagunie

Kursy Pływania

Jeżeli pragniesz dołączyć do grona osób pływających, skorzystaj z usług naszej kadry, dzięki której kilkaset osób nauczyło się już pływać.

 

 

 

OCENA JAKOŚCI WODY

W dniach od 05.10.2020r. do 15.10.2020r. w próbkach nr:

6091/09/2020/F/1                                        6091/09/2020/M/1

6091/09/2020/F/2                                        6091/09/2020/M/2

6091/09/2020/F/3                                        6091/09/2020/M/3

6091/09/2020/F/4                                        6091/09/2020/M/4

6091/09/2020/F/5                                        6091/09/2020/M/5

6091/09/2020/F/6                                        6091/09/2020/M/6

6091/09/2020/F/7                                        6091/09/2020/M/7

6091/09/2020/F/8                                        6091/09/2020/M/8

6091/09/2020/F/9                                        6091/09/2020/M/9

                                                                        6091/09/2020/M/10

                                                                       6091/09/2020/M/11

                                                                       6091/09/2020/M/12

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Woda jest zdatna do kąpieli.

 

Roczna ocena jakości wody (od 02.06.2018r. do 02.06.2019r.) na pływalni krytej „Oleska Laguna” w Oleśnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie na podstawie art. 4 ust. 1 z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz.U. z 2019r. Poz.59) oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. ,poz 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o w Oleśnie prowadziło ocenę jakości wody na pływalni krytej Oleska Laguna zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne .
Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni krytej Oleska Laguna spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).