Informacje

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.
Pływalnia jest czynna
codziennie

6:00-22:00
(OSTATNIE WEJŚCIE O 20:45)
+48 34/ 359 68 15
kasa@oleskalaguna.pl
ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

Oferta

Zapoznaj się z wszystkimi atrakcjami oraz usługami dostępnymi na Oleskiej Lagunie

Kursy Pływania

Jeżeli pragniesz dołączyć do grona osób pływających, skorzystaj z usług naszej kadry, dzięki której kilkaset osób nauczyło się już pływać.

OCENA JAKOŚCI WODY

 

W badaniach przeprowadzonych w dniach od 23.05.2023 r. do 25.05.2023 r. w próbkach nr:

Ł/0/02/2023/427/FM/1

Ł/0/02/2023/427/FM/2

Ł/0/02/2023/427/FM/3

Ł/0/02/2023/427/FM/4

Ł/0/02/2023/427/F/5

nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i woda basenowa jest zdatna do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

Roczna ocena jakości wody ( od 01.01.2022r. Do 31.12.2022.)

na pływalni krytej „Oleska Laguna” w Oleśnie

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni krytej

Oleska Laguna” w Oleśnie ul. Wachowska 10a, w tym doprowadzona na pływalnię

spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach ( j. t. Dz. U. Z 2022 poz. 1230).