U W A G A  ! ! !

Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2021 r. pływalnia “Oleska Laguna” czynna będzie w godzinach od 14:00 do 22:00.

Informacje

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.
Pływalnia jest czynna codziennie

6:00-22:00
(ostatnie wejście o 20:45)
+48 34/ 359 68 15
kasa@oleskalaguna.pl
ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

Oferta

Zapoznaj się z wszystkimi atrakcjami oraz usługami dostępnymi na Oleskiej Lagunie

Kursy Pływania

Jeżeli pragniesz dołączyć do grona osób pływających, skorzystaj z usług naszej kadry, dzięki której kilkaset osób nauczyło się już pływać.

y87654

 jakości r3M202

 

 

OCENA JAKOŚCI WODY

W dniach od 12.03.2021r. do 18.02.2021r. na krytej pływalni ,,Oleska Laguna” została przeprowadzona ocena jakości wody. W próbkach nr:

1843/03/2021/H/1                      1843/03/2021/F/1         

1843/03/2021/H/2                      1843/03/2021/F/2

1843/03/2021/H/3                      1843/03/2021/F/3

1843/03/2021/H/4                      1843/03/2021/F/4

1843/03/2021/H/5                      1843/03/2021/F/5

1843/03/2021/H/6                      1843/03/2021/F/6

1843/03/2021/H/7                      1843/03/2021/F/7

1843/03/2021/H/8                      1843/03/2021/F/8

                                                       1843/03/2021/F/9

w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, w związku z czym woda jest zdatna do kąpieli.

 

                                                                        

                                                                  

                                        

 

Roczna ocena jakości wody (od 02.06.2018r. do 02.06.2019r.) na pływalni krytej „Oleska Laguna” w Oleśnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie na podstawie art. 4 ust. 1 z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz.U. z 2019r. Poz.59) oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. ,poz 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o w Oleśnie prowadziło ocenę jakości wody na pływalni krytej Oleska Laguna zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne .
Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni krytej Oleska Laguna spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).