INFORMACJA

Wszystkich kursantów z nauk pływania u Pana Kamila Tangermann informujemy, że do dnia 6.12.2021r

zajęcia zostały wstrzymane.

Informacje

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.
Pływalnia jest czynna codziennie

6:00-22:00
(ostatnie wejście o 20:45)
+48 34/ 359 68 15
kasa@oleskalaguna.pl
ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

Oferta

Zapoznaj się z wszystkimi atrakcjami oraz usługami dostępnymi na Oleskiej Lagunie

Kursy Pływania

Jeżeli pragniesz dołączyć do grona osób pływających, skorzystaj z usług naszej kadry, dzięki której kilkaset osób nauczyło się już pływać.

a basenowa                                                                       OCENA JAKOŚCI WODY

 

W badaniach przeprowadzonych w dniach od 23.11.2021 r. do 25.11.2021r. w próbkach nr:

 

W/0/08/2021/959/FM/1

W/0/08/2021/959/FM/2

W/0/08/2021/959/FM/3

W/0/08/2021/959/FM/4

W/0/08/2021/959/FM/5

 

 Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i woda basenowa jest zdatna do kąpieli.

 

 

Roczna ocena jakości wody (od 02.06.2019r. do 31.12.2020r.) na pływalni krytej „Oleska Laguna” w Oleśnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie na podstawie art. 4 ust. 1 z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz.U. z 2021r. Poz.159) oraz 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. ,poz 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o w Oleśnie prowadziło ocenę jakości wody na pływalni krytej Oleska Laguna zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne .
Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni krytej Oleska Laguna spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).