Informacje

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie sp. z o.o.
Pływalnia jest czynna codziennie

6:00-22:00
(ostatnie wejście o 20:45)
+48 34/ 359 68 15
kasa@oleskalaguna.pl
ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno

Oferta

Zapoznaj się z wszystkimi atrakcjami oraz usługami dostępnymi na Oleskiej Lagunie

Kursy Pływania

Jeżeli pragniesz dołączyć do grona osób pływających, skorzystaj z usług naszej kadry, dzięki której kilkaset osób nauczyło się już pływać.

77344                                                                                                 OCENA JAKOŚCI WODY

 

W badaniach przeprowadzonych w dniach od 13.04.2022 r. do 23.04.2022r. w próbkach nr: 

W/0/03/2022/1047/F/1

W/0/03/2022/1047/FM/2

W/0/03/2022/1047/FM/3

W/0/03/2022/1047/FM/4

W/0/03/2022/1047/FM/5

 nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i woda basenowa jest zdatna do kąpieli.

Roczna ocena jakości wody

(od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.)

na pływalni krytej „Oleska Laguna” w Oleśnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie na podstawie art. 4 ust. 1 z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2021r. Poz. 195) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia |z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. ,poz 2016 z póź. zm.), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Oleśnie ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno prowadziło ocenę jakości wody na pływalni krytej „Oleska Laguna” zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni krytej „Oleska Laguna” w Oleśnie w tym doprowadzana na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016 z póź. zm.).