101.06.202319.06.20232022222Rok szkolny 2022/2023

PONIEDZIAŁEK

GODZINA DATA NAZWA GRUPY
10:00 – 12:00 19.06.2023 Rada Pedagogiczna Przedszkolna Gosławice – mały basen
15:00 – 16:00 Cykliczność UKS Gwiazda – 1 tor
15:00 – 16:00 Cykliczność A. Panek – mały basen
16:00 – 17:00 Cykliczność A. Panek – 2 tory
16:00 – 17:00 Cykliczność UKS Gwiazda – 1 tor
17:00 – 18:00 Cykliczność A. Panek – 1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność UKS Gwiazda – 1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen / 1 tor
19:00 – 20:00 Cykliczność UKS Gwiazda – 1 tor
19:00 – 20:00 Cykliczność Aqua Sport- K. Adamczyk – Buła – 2 tory
19:00 – 20:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna  K. Tangermann – mały basen / 1 tor

WTOREK

GODZINA DATA NAZWA GRUPY

 

13:00 – 14:30 20.06.2023 PSP Krzepice – mały basen + 2 tory
15:00 – 16:00

Cykliczność

UKS Gwiazda – 1 tor
16:00 – 17:00 Cykliczność UKS Gwiazda – 2 tory
16:00 – 17:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Ginter – mały basen + 1 tor
17:00 – 18:00 Cykliczność UKS Gwiazda –  1 tor
17:00 – 18:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Ginter – mały basen + 1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność UKS Gwiazda –  1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Ginter – 1 tor

ŚRODA

GODZINA DATA NAZWA GRUPY
10:30 – 11:30 Cykliczność PSP Wachów – mały basen + 1 tor
15:00 – 16:00 Cykliczność UKS Gwiazda – mały basen + 1 tor
16:00 – 17:00 Cykliczność UKS Gwiazda – mały basen +1 tor
17:00 – 18:00 Cykliczność UKS Gwiazda – 1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna – K. Tangermann – mały basen + 1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność UKS Gwiazda  – 1 tor
19:00 – 20:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna – K. Tangermann – mały basen + 1 tor

CZWARTEK

GODZINA DATA NAZWA GRUPY
 
11:00 – 12:00 Cykliczność Beata Fitness + 1 tor
15:00 – 16:00  Cykliczność PSP Bodzanowice – mały basen / 2 tory
15:00- 16:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna – K. Ginter – mały basen + 1 tor
15:00 – 16:00 Cykliczność UKS Gwiazda – 1 tor
16:00 – 17:00 Cykliczność A. Panek – 2 tory
16:00 – 17:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna – K. Ginter – mały basen + 1 tor
16:00 – 17:00 Cykliczność UKS Gwiazda – 1 tor
17:00 – 18:00 Cykliczność A. Panek – 2 tory
 17:00 – 18:00 Cykliczność N.P. Oleska Laguna- Kamila Ginter – mały basen + 1 tor
 17:00 – 18:00 Cykliczność UKS Gwiazda – 1 tor
 18:00 – 19:00 Cykliczność N.P. Oleska Laguna- Kamila Ginter – mały basen + 1 tor
 18:00 – 19:00 Cykliczność UKS Gwiazda – 2 tory
19:15 – 20:00 Cykliczność Power Swim – O. L. Rygiel – 1 tor

PIĄTEK

GODZINA DATA NAZWA GRUPY
11:00 – 12:00 Cykliczność PSP Sowczyce – mały basen + 1 tor
14:00 – 15:30 02.06.2023 PSP Starokrzepice – mały basen + 1 tor
16:00 – 17:00 Cykliczność Power Swim – O. L. Rygiel mały basen + 1 tor
17:00 – 18:00 Cykliczność UKS  1tor
17:00 – 18:00 Cykliczność Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen + 1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen + 1 tor
19:00 – 20:00 Cykliczność Power Swim – O. L. Rygiel – 1 tor

SOBOTA

    NAZWA GRUPY
9:00- 10:00 Cykliczność Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen
10:00 – 11:00 Cykliczność Power Swim – O. L. Rygiel – mały basen

NIEDZIELA

GODZINA DATA NAZWA GRUPY
. .