Rok szkolny 2021/2022

PONIEDZIAŁEK

GODZINA DATA NAZWA GRUPY

7:00 – 10:00

8:00 – 9:00

6.12.2021

Cykliczność

CSWS – Lubliniec – 30 os. – 3 tory

JW4101 – 25 os. 2 tory

10:00 – 11:00 Cykliczność PSP nr 2 – mały basen + 1 tor
14:00 – 15:00 Cykliczność PSP Sowczyce – mały basen + 1 tor
15:00 – 16:00 Cykliczność UKS – mały basen
16:00 – 17:00 Cykliczność N.P. Oleska Laguna – Jaworzno –
mały basen + 1 tor
16:00 – 17:00 Cykliczność Arek Panek – 1 tor
16:00 – 17:00 Cykliczność UKS – 1 tor
17:00 – 18:00 Cykliczność Arek Panek – 1 tor
17:00 – 18:00 Cykliczność UKS A. Panek – 2 tory
17:00 – 18:00 Cykliczność UKS – 1 tor
17:30 – 19:00 Cykliczność UKS – 1 tor
18:00-19:00 Cykliczność UKS – 1 tor
18:00-19:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen/1tor
19:00 – 20:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen/1tor
19:00 – 20:00 Cykliczność Aqua Sport – K. A.-Buła 2 tory
20:00 – 20:45 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – 1tor
20:45 – 21:30 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – 1tor

WTOREK

GODZINA DATA NAZWA GRUPY
8:05 – 9:05 Cykliczność PSP 3 Olesno – mały basen + 2 tor
9:00 – 10:00 Cykliczność PSP 3 Olesno – mały basen + 1 tor
9:50 – 10:50 Cykliczność PSP 3 Olesno – mały basen + 1 tor
10:50 – 11:50 Cykliczność PSP 3 Olesno – mały basen + 1 tor
11:50 – 12:50 Cykliczność PSP 3 Olesno – mały basen + 1 tor
14:00 – 15:00 Cykliczność PSP Wojciechów – mały basen + 1 tor
15:00 – 16:00 Cykliczność UKS – mały basen / 1 tor
16:00 – 17:00 Cykliczność UKS – mały basen + 1 tor
16:00 – 17:00 Cykliczność UKS – mały basen/1 tor
16:00 – 17:00 Cykliczność N.P . Oleska Laguna P. Gasch – 1tor
17:00-18:00 Cykliczność N.P . Oleska Laguna P. Gasch – mały basen + 1tor
17:00-18:00 Cykliczność UKS – 1 tor
17:30 – 19:00 Cykliczność UKS – 1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność UKS – 1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna P. Gasch – mały basen /1tor
19:00-20:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna P. Gasch – mały basen /1tor
19:30 – 20:30 Cykliczność Beata Fitness – 2 tory

ŚRODA

GODZINA DATA NAZWA GRUPY
8:15 – 9:15 Cykliczność PSP nr 2 – mały basen + 1 tor
10:00 – 11:00 Cykliczność PSP nr 2 – mały basen + 1 tor
12:00 – 13:00 Cykliczność PSP nr 2 – mały basen + 1 tor
13:30 – 14:30 Cykliczność PSP Wachów – mały basen + 1 tor
15:00 – 16:00 Cykliczność UKS – mały basen
16:00 – 17:00 Cykliczność UKS – 1tor
17:00 – 18:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – 1 tor
17:00 – 18:00 Cykliczność UKS – 1 tor
17:30 – 19:00 Cykliczność UKS – 1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność UKS – 1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen/1tor
19:00 – 20:00 Cykliczność Aqua Sport K. A. Buła – 2 tory
19:00 – 20:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen/1tor
20:00 – 20:45 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – 1tor
20:45 – 21:30 Cykliczność N. P. Oleska Laguna K. Tangermann – 1tor

CZWARTEK

GODZINA DATA

Ciasna

NAZWA GRUPY

10:00-12:00

15:00 – 16:00

16:00 -17:00

16:00 17:00

cykliczność

cykliczność

Cykliczność

cykliczność

PSP ŚDSP w Sowczycach

UKS – mały basen + 1 tor

 A. Panek – 1 tor

UKS – 1 tor

17:00 – 18:00

17:00 – 18:00

17:30 – 19:00

Cykliczność

cykliczność 

cykliczność

A. Panek –  mały basen + 1 tor

UKS – 1 tor

UKS – 1 tor

18:00-19:00 cykliczność UKS – 1 tor
18:00 – 19:00 Cykliczność A. Panek –  tor
19:00 – 20:00 Cykliczność Beata Fitness – 1 tor
19:00 – 20:00 Cykliczność N.P. Ł. Krzywoń Iwanowice Duże – mały basen + 1 tor

PIĄTEK

GODZINA DATA NAZWA GRUPY

8:30 – 10:30

 Cykliczność

JW4101 – 2 tory

10:00 – 12:00

14:00 – 15:30

 

cykliczność

ŚDS Sowczyce – mały basen/1 tor

SP w Laskowicach – Projekt “Umiem Pływać” – 1 tor

16:00 – 17:00 N. P. Oleska Laguna P. Gasch – 1 tor
17:00 – 18:00 Cykliczność N.P . Oleska Laguna P. Gasch – mały basen/1tor
18:00 – 19:00 Cykliczność N.P. Oleska Laguna P. Gasch – 1tor

 

19:00 – 20:00 Cykliczność N. P. Oleska Laguna – P. Gasch – 1 tor

SOBOTA