Rezerwacje

Rok szkolny 2021/2022

PONIEDZIAŁEK

GODZINA
DATANAZWA GRUPY
8:00 – 9:00CyklicznośćJW4101 – 25 os. 2 tory
10:00 – 11:00 CyklicznośćPSP nr 2 – mały basen + 1 tor
11:00-12:30zespół szkolno-przedszkolny Gosławice – mały basen + 1 tor
13:00 – 14:30CyklicznośćPSP Zwierzyniec I – mały basen + 1 tor
14:00 – 15:00Cykliczność
PSP Sowczyce – mały basen + 1 tor
15:00 – 16:00 Cykliczność UKS – mały basen
16:00 – 17:00CyklicznośćN.P. Oleska Laguna – Jaworzno –
mały basen
16:00 – 17:00CyklicznośćArek Panek – 1 tor
16:00 – 17:00CyklicznośćUKS – 1 tor
17:00 – 18:00CyklicznośćN.P. Oleska Laguna K. Tangermann
1 tor
17:00 – 18:00CyklicznośćN.P. Oleska Laguna Ł. Krzywoń
mały basen/1 tor
17:00 – 18:00CyklicznośćArek Panek – 1 tor
17:00 – 18:00CyklicznośćUKS A. Panek – 2 tory
17:00 – 18:00CyklicznośćUKS – 1 tor
17:30 – 19:00CyklicznośćUKS – 1 tor
18:00-19:00CyklicznośćUKS – 1 tor
18:00-19:00CyklicznośćN. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen/1tor
19:00 – 20:00CyklicznośćN. P. Oleska Laguna K. Tangermann – 1tor
19:00 – 20:00CyklicznośćAqua Sport – K. A.-Buła 2 tory
20:00 – 20:45CyklicznośćN. P. Oleska Laguna K. Tangermann – 1tor
20:45 – 21:30CyklicznośćN. P. Oleska Laguna K. Tangermann – 1tor

WTOREK

GODZINADATA
NAZWA GRUPY
8:05 – 9:05CyklicznośćPSP 3 Olesno – mały basen + 1 tor
9:00 – 10:00 CyklicznośćPSP 3 Olesno – mały basen + 1 tor
9:50 – 10:50CyklicznośćPSP 3 Olesno – mały basen + 1 tor
10:50 – 11:50CyklicznośćPSP 3 Olesno – mały basen + 1 tor
11:50 – 12:50CyklicznośćPSP 3 Olesno – mały basen + 1 tor
14:00 – 15:00CyklicznośćPSP Wojciechów – mały basen + 1 tor
15:00 – 16:00CyklicznośćUKS – mały basen / 1 tor
16:00 – 17:00CyklicznośćUKS – mały basen + 1 tor
16:00 – 17:00CyklicznośćUKS – mały basen/1 tor
16:00 – 17:00CyklicznośćN.P . Oleska Laguna P. Gasch – 1tor
17:00-18:00CyklicznośćN.P . Oleska Laguna P. Gasch – mały basen + 1tor
17:00-18:00CyklicznośćUKS – 1 tor
17:30 – 19:00CyklicznośćUKS – 1 tor
18:00 – 19:00CyklicznośćUKS – 1 tor
18:00 – 19:00CyklicznośćN. P. Oleska Laguna P. Gasch – mały basen /1tor
19:00-20:00CyklicznośćN. P. Oleska Laguna P. Gasch – mały basen /1tor
19:30 – 20:30CyklicznośćBeata Fitness – 2 tory

ŚRODA

GODZINA
DATANAZWA GRUPY
8:15 – 9:15CyklicznośćPSP nr 2 – mały basen + 1 tor
8:30-10:00CyklicznośćCSWL Lubliniec – 2 tory
10:00 – 11:00CyklicznośćPSP nr 2 – mały basen + 1 tor
12:00 – 13:00CyklicznośćPSP nr 2 – mały basen + 1 tor
13:30 – 14:30CyklicznośćPSP Wachów – mały basen + 1 tor
15:00 – 16:00CyklicznośćUKS – mały basen
16:00 – 17:00CyklicznośćUKS mały basen/tor
17:00 – 18:00CyklicznośćN. P. Oleska Laguna K. Tangermann – 1 tor
17:00 – 18:00CyklicznośćUKS – 1 tor
17:30 – 19:00CyklicznośćUKS – 1 tor
18:00 – 19:00CyklicznośćUKS – 1 tor
18:00 – 19:00CyklicznośćN. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen/1tor
19:00 – 20:00CyklicznośćAqua Sport K. A. Buła – 2 tory
19:00 – 20:00CyklicznośćN. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen/1tor
20:00 – 20:45CyklicznośćN. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen/1tor
20:45 – 21:30CyklicznośćN. P. Oleska Laguna K. Tangermann – mały basen/1tor

CZWARTEK

GODZINADATA
NAZWA GRUPY
16:00 -17:00Cykliczność A. Panek – 1 tor
17:00 – 18:00Cykliczność A. Panek – 1 tor/ mały basen
18:00 – 19:00CyklicznośćN.P. Oleska Laguna Ł. Krzywoń – mały basen/1 tor
18:00 – 19:00CyklicznośćA. Panek – mały basen/ tor
19:00 – 20:00CyklicznośćBeata Fitness – 1 tor
19:00 – 20:00CyklicznośćN.P. Ł. Krzywoń Iwanowice Duże

PIĄTEK

GODZINADATA
NAZWA GRUPY
8:30 – 10:30CyklicznośćJW4101 – 2 tory
8:30 – 10:30CyklicznośćCSWL Lubliniec – 2 tory
10:00 – 12:00ŚDS Sowczyce – mały basen/1 tor
11:00 – 13:0003.06.2022Lubliniec M- mały basen + 1 tor
13:00 -14:30cyklicznośćPSP Zwierzyniec I mały basen/1 tor
14:00 – 16:00CyklicznośćNasza Szkoła Zwierzyniec I – mały basen/ 1 tor
15:00 – 16:00CyklicznośćN.P . Oleska Laguna P. Gasch – mały basen/1tor
16:00 -17:00CyklicznośćN.P . Oleska Laguna P. Gasch – mały basen/1tor
16:00 – 18:00PaździernikCSWL – 3 tory
17:00 – 18:00CyklicznośćN.P . Oleska Laguna P. Gasch – mały basen/1tor
18:00 – 19:00CyklicznośćN.P. Oleska Laguna P. Gasch – mały basen/1tor
19:00 – 20:00CyklicznośćN. P. Oleska Laguna – P. Gasch – mały basen/1 tor

SOBOTA