REZERWACJE HALI TENISOWEJ

Od 1 lutego 2024 r. wprowadzona została pełna automatyzacja hali tenisowej oraz system rezerwacji online (TENIS4U) dla HALI TENISOWEJ. 

Darmowa aplikacja TENIS4U do ściągnięcia na telefony z:
-iOS: https://itunes.apple.com/us/app/baza-kort%C3%B3w-tenisowych/id1222721113?l=pl&ls=1&mt=8
-Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tenis4u.android.free

Rezerwacji można również dokonać na stronie WWW: https://app.tenis4u.pl/#/court/230

UWAGA: PODCZAS REZERWACJI W HALI TENISOWEJ MOGĄ PRZEBYWAĆ JEDYNIE OSOBY KTÓRE TEJ REZERWACJI DOKONAŁY! W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI OBSŁUGA OBIEKTU MA PRAWO DO USUNIĘCIA OSÓB POSTRONNYCH Z TERENU HALI.

W PRZYPADKU GDY OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI NIE MOŻE BYĆ OBECNA PODCZAS ZAREZERWOWANEGO TERMINU, NALEŻY TAKĄ REZERWACJĘ ODWOŁAĆ. DOKONYWANIE REZERWACJI NA FIKCYJNE, FAŁSZYWE KONTA LUB KONTA NIEBĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ OSOBY REZERWUJĄCEJ JEST ZABRONIONE. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu i/lub poleceń obsługi obiektu będzie skutkowało czasowym lub stałym zakazem korzystania z hali.

Instrukcja założenia konta w aplikacji

 

Nastąpi przekierowanie do aplikacji webowej gdzie w menu należy przejść do „Zaloguj / Zarejestruj”. Po wypełnieniu formularza kod SMS zostanie wysłany na podany wcześniej nr telefonu. Po weryfikacji konto zostanie założone. Logowanie do aplikacji będzie już możliwe. 

Poza oczywistą funkcjonalnością rezerwacji na wybrany dzień i godzinę jest również możliwość anulowania rezerwacji, przejrzysty przegląd rezerwacji jednorazowych i stałych, a to wszystko z poziomu aplikacji na telefonie. 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE AUTOMATYZACJI

 1. Drzwi aktywne są 15 minut przed rezerwacją, w trakcie jej trwania oraz 15 minut po zakończonej rezerwacji.
 2. Oświetlenie włącza się 10 minut przed rezerwacją i wyłącza 10 minut po rezerwacji.
 3. Ogrzewanie włącza się 15 minut przed rezerwacją i wyłącza 15 minut po zakończonej rezerwacji.

 Obiekt w okresie zimowym (sezonie grzewczym) jest czynny w godzinach od 11:00 do 22:00.

Prosimy o terminowe kończenie swoich rezerwacji i opuszczenie obiektu. 

UWAGA: Obiekt monitorowany całodobowo. Administrator, tj. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Oleśnie otrzymuje pełen pakiet informacji o zdarzeniach w obiekcie (m.in. nieautoryzowana próba otwarcia drzwi, akty wandalizmu, kradzieże, czy nieprzestrzeganie regulaminu). Wszelkie naruszenia przepisów prawa będą zgłaszane odpowiednim służbom.

Aktualny Regulamin korzystania z hali tenisowej:

1. Hala tenisowa jest obiektem miejskim, administrowanym przez MCSiR w Oleśnie Spółka z o.o. Hala tenisowa czynna jest od poniedziałku do niedzieli. Godziny otwarcia udostępnione są na stronie internetowej MCSiR w Oleśnie Spółka z o.o.

 1. Hala tenisowa jest obiektem ogólnodostępnym i przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć sportowych i uprawiania sportu. Za korzystanie z hali tenisowej nie pobiera się opłat.
 2. Hala tenisowa udostępniana jest według ustalonego grafiku, prowadzonego przez MCSiR w Oleśnie Spółka z o.o., w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na miesiąc kolejny, z zastrzeżeniem następującej kolejności przyjmowania rezerwacji w przypadku większej liczby osób zainteresowanych danym terminem:               a) uczniowie szkół zlokalizowanych w gminie Olesno w ramach szkolnych zajęć kultury fizycznej,                                                                                                                   b) przedszkolaki z przedszkoli zlokalizowanych w gminie Olesno w ramach przedszkolnych grup zorganizowanych,                                                                                   c) organizacje sportowe, które w ramach swojej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz są członkami Polskiego Związku Tenisowego; w przypadku większej liczby organizacji sportowych pierwszeństwo posiadają organizacje sportowe, w których trenuje większa liczba mieszkańców z gminy Olesno,                                                                                                                                                                                                                             d) grupy zorganizowane, składające się z min. 20 osób (trening grupowy), w przypadku większej liczby grup zorganizowanych pierwszeństwo posiadają grupy, w których trenuje większa liczba mieszkańców z gminy Olesno,                                                                                                                                                                                     e) mieszkańcy gminy Olesno przed pozostałymi zainteresowanymi.
 3. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego dostosowanego do rodzaju nawierzchni. Z hali tenisowej można korzystać wyłącznie za zgodą obsługi. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 5. Grupy zorganizowane powinny posiadać minimum jednego opiekuna na 15 dzieci.
 6. Opiekun grupy zorganizowanej po wejściu na teren obiektu zobowiązany jest skontaktować się z obsługą obiektu celem zapoznania się z zasadami korzystania z obiektu.
 7. Opiekunowie grup zorganizowanych są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
 8. Korzystającym z hali zabrania się:                                                                                                                                                                                                                                    a) samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu,                                                                                                                                                  b) używania sprzętu sportowego innego niż wymagany na kortach tenisowych,                                                                                                                                                    c) wynoszenia sprzętu poza obręb hali,                                                                                                                                                                                                                            d) zakłócania zajęć innym użytkownikom.
 9. Po zakończonych zajęciach korzystający z hali mają obowiązek uporządkowania terenu hali, z którego korzystali.
 10. Na terenie obiektu kortów obowiązuje zakaz:                                                                                                                                                                                                            a) wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników,                                                                                                  b) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,                                                                                                                                                                                  c) wynoszenia sprzętu udostępnionego przez opiekunów poza obręb hali,
 11. Obsługa obiektu ma prawo do usunięcia z terenu hali osoby łamiące regulamin oraz niestosujące się do jej poleceń.