Kryta Pływalnia Oleska Laguna z okazji „ Dnia Dziecka” przygotowała specjalne ceny biletów:

 

Bilet ulgowy* ( 60 min ) – 4 zł

Bilet ulgowy* ( 90 min ) – 5 zł

Bilet ulgowy* ( 120 min ) – 8 zł

Bilet ulgowy* ( 180 min ) – 12 zł

* Bilet ulgowy  przysługuje dzieciom oraz uczniom z ważną legitymacją szkolną.