W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Olesna grą w tenisa na bezpłatnym korcie tenisowym, w najbliższych dniach (po dokonaniu zmian w aplikacji tenis4U) wydłużone zostaną godziny jego otwarcia.

👉Będzie on dostępny od 6:00 do 24:00, 7 dni w tygodniu❗️

WAŻNE INFORMACJE⬇️⬇️
➡️Gmina Olesno otrzymała na budowę kortu dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 481 394,92 zł, wkład własny gminy wyniósł 536 430,08 zł i pochodził on z podatków mieszkańców gminy Olesno.

➡️ Składając wniosek o dofinansowanie budowy hali tenisowej, zobowiązani byliśmy przyjąć zasady, na podstawie których obiekt ten, będzie udostępniany mieszkańcom w czasie trwałości projektu.
Najważniejszą dla nas jest ta, która mówi o tym, że obiekt udostępniany jest użytkownikom BEZPŁATNIE.

➡️ Projekt pn. ,,Poprawa warunków jakości edukacji i sportu – przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie infrastruktury sportowej w Oleśnie”, miał jednak na celu poprawę jakości życia mieszkańców z terenów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji gminy Olesno, czyli mieszkańców Olesna, poprzez remont obiektów sportowych/adaptację zdegradowanego terenu, w celu nadania mu nowych funkcji sportowych.

➡️ Aby spełnić te warunki, stworzony został odpowiedni regulamin korzystania z hali tenisowej, uchwalony przez Radę Miejską w Oleśnie.

➡️ Dla zwiększenia dostępności obiektu dla jak NAJWIĘKSZEJ liczby mieszkańców gminy Olesno, regulamin zakłada, iż 👉 pierwszeństwo korzystania z niego, mają ZORGANIZOWANE GRUPY trenujące i upowszechniające grę w tenisa, zrzeszające przede wszystkim grupy uprzywilejowane tj. dzieci, młodzież i seniorów.

➡️ W tej chwili w Oleśnie prowadzone są zajęcia w ramach kilku programów oraz przez Klub Tenisowy. Są to:

🥎 Oleski Program Upowszechniania Tenisa – program upowszechniania tenisa dla dzieci od 2 do 6 roku życia. W programie bierze udział 70 dzieci, pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci z gminy Olesno.

🥎 Narodowy Program Upowszechniania Tenisa – program upowszechniania tenisa dla dzieci od 7 do 9 roku życia. W programie bierze udział 22 dzieci, pierwszeństwo udziału w programie mają dzieci z gminy Olesno. Zajęcia odbywają się w klubach wybranych przez POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY. Każdy Klub prowadzi zajęcia zgodnie z metodyką Programu Tenis10. Projekt realizowany w ramach ministerialnego Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

🥎 Zajęcia tenisa dla Seniorów 50+, 60+, 70+ – 30 osób, członków Oleskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywizacja seniorów jest niezwykle ważna, a uprawianie przez nich sportu przynosi wyjątkowe korzyści zdrowotne, towarzyskie i samorealizacji.

🥎 Tenis dla Rodziny – udostępniane mini korty w soboty dla 12 rodzin, udostępniamy również sprzęt tenisowy dzieciom i osobom dorosłym. Dla rodzin jest dostępny licencjonowany trener PZT, który służy pomocą podczas rodzinnego grania na mini kortach. Pierwszeństwo udziału mają rodziny z gminy Olesno.

🥎 Oleska Deblowa Liga Tenisa o Puchar Burmistrza – Do rywalizacji przystąpiło 38 tenisistek i tenisistów tworząc 19 par. Liga trwa do końca czerwca a rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę.

🥎 Klub Tenisowy ArKademia – zajęcia dla ponad 50 osób, członkami klubu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Klub posiada aktualną licencję Polskiego Związku Tenisowego: Licencja klubowa nr PZT/LK/116/2023/OP

➡️ Aby umożliwić grę także indywidualnym użytkownikom, wydłużamy ⏰ czas otwarcia hali oraz na bieżąco eliminujemy pojawiające się nieprawidłowości w sposobie dokonywania rezerwacji przez użytkowników tj. rezerwacje na fikcyjne i/lub fałszywe konta, konta niebędące własnością osoby rezerwującej lub dodatkowe konta użytkownika.

ℹ️ Informujemy, iż osoby te, będą otrzymywały czasową lub stałą blokadę możliwości rezerwacji w aplikacji tenis4u. Jest to praktyka stosowana we wszystkich obiektach, w szczególności tych, które udostępniane są zupełnie bezpłatnie.

ℹ️ Zwracamy się także ze szczególną prośbą o odwoływanie rezerwacji najpóźniej na 2 h przed godziną dokonanej rezerwacji, by umożliwić wejście na kort innym chętnym.

ℹ️ Niezastosowanie się do postanowień regulaminu i/lub poleceń obsługi obiektu, będzie skutkowało czasowym lub stałym zakazem korzystania z hali.

💪 Nie spodziewaliśmy się aż tak ogromnego zainteresowania grą na korcie, dlatego szczególnie prosimy o wyrozumiałość w podejmowanych próbach organizacji sposobu rezerwacji kortu oraz wprowadzanymi na bieżąco modyfikacjami, które mają na celu usprawnienie całego systemu. 🎾🥎