streetball 2015 plakat v2 (Large)

REGULAMIN STRRETBASKET IV

MIEJSCE : ORLIK 2012, Olesno

DATA : 25 lipca 2015, godz. 10.00 – 17.00

 1. Mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 9x9m.

 2. Drużyna liczy 3 zawodników + ew. 1 rezerwowy. Mecz musi rozpocząć 3 zawodników,

  ale kończyć może 2.

 3. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1pkt, za rzut zza linii „3 pkt” – 2pkt.

 4. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 10 pkt., lub przez 8 minut – w takim przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania. W przypadku remisu po 8 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza.

 5. Błąd karany jest stratą piłki i wyrzutem piłki z boku przez drużynę przeciwną – poza linią 6m. Za faul niesportowy sportowca lub faul techniczny karą jest jeden rzut wolny

  i posiadanie piłki.

 6. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Musi ona w komplecie wyjść poza linie 6 m. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować

  w polu 6 m.

 7. Podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki – faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko.

 8. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna.

 9. Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna atakująca rozpoczyna akcję spoza 6 m.

 10. Każda drużyna ma do wykorzystania jedną minutową przerwę. W przypadku wzięcia ich

  w ostatnich 2 minutach gry, to czas gry jest zatrzymywany.

 11. W meczach turnieju STREETBASKET 2015 nie ma sędziego. Obserwatorzy wyznaczeni przez organizatorów rozstrzygać będą kwestie sporne w momencie, gdy kapitanowie drużyn nie dojdą do porozumienia. W związku ze wzrastającą brutalnością w meczach koszykówki ulicznej obserwatorzy mają prawo do usuwania zawodników, którzy w szczególny sposób łamią przepisy gry.

 12. Obowiązuje całkowity zakaz „wsadów”.

 13. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

 14. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.

 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.

 16. W razie złej pogody, turniej zostanie przeniesiony na salę .