W dniu 26.09.2015r. przypadła piąta rocznica oddania do użytku krytej pływalni „Oleska Laguna”. Z tej okazji klienci, którzy odwiedzili naszą pływalnię w tym dniu byli częstowani okolicznościowym tortem i mogli skorzystać z pobytu na pływalni po obniżonych cenach biletów.