W związku z przebudową i zamknięciem drogi wojewódzkiej 901 dla ruchu tranzytowego na odcinku od m. Dobrodzień do m. Olesno informujemy o zmianach w dojeździe do krytej pływalni.

Zamknięcie drogi rozpocznie się od 08.05.2017 r. i obowiązywać będzie do 30 listopada 2017 r.

Dojazd jest możliwy z ul. Opolskiej skręcając w ul. Minkusa, następnie na drugim skrzyżowaniu w lewo w ul. Kilińskiego.

Poniżej pełna mapa dojazdowa, trasa od ronda na ul. Opolskiej do pływalni jest zaznaczona czerwoną linią.