Jak co roku „Oleską Lagunę” odwiedził długo oczekiwany Święty Mikołaj z długą siwą brodą w towarzystwie asystentki i pięknego Aniołka. Dzieci w kolejce po prezenty radośnie śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, opowiadały o sobie tuląc się do naszego Świętego. Nasi milusińscy chętnie częstowali się słodkościami przywiezionymi przez Mikołaja.
Po wysłuchaniu wszystkich piosenek, wierszyków i życzeń Mikołaj wręczył prezenty, pożegnał wszystkich i obiecał, że za rok znów nas odwiedzi.
HO HO HO 🙂