Spotkanie organizacyjne: poniedziałek 13 maja godzina 16:00.


Cena kursu wynosi około 1100zł
Na spotkanie zabrać ze sobą obowiązkowo strój kąpielowy.
Na spotkaniu organizacyjnym będzie możliwość ustalenia dogodnych terminów zajęć dla wszystkich.
Szkolenie Ratownika Wodnego – 68 godzin. wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/Dz. U. 2012 r. poz. 747/ po ukończeniu, którego i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.