W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko kasjera została wybrana pani Agnieszka Miarka.