Regulamin Turnieju Streetbasket

Regulamin Streetbasket II :

1.Mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 9x9m.

2.Drużyna liczy 3 zawodników + ew. 1 rezerwowy. Mecz musi rozpocząć 3 zawodników, ale kończyć może 2.

3.Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1pkt, za rzut zza linii „3 pkt” – 2pkt.

4.Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 12 pkt., lub przez 10 minut – w takim przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania. W przypadku remisu po 10 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza.

5.Błąd karany jest stratą piłki i wyrzutem piłki z boku przez drużynę przeciwną – poza linią 6m. Za faul niesportowy sportowca  lub faul techniczny karą jest jeden rzut wolny i posiadanie piłki.

6.Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Musi ona w   komplecie wyjść poza linie 6 m. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować w polu 6 m.

7.Podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki – faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko.

8.Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna.

9.Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna atakująca   rozpoczyna akcję spoza 6 m.

10.Każda drużyna ma do wykorzystania jedną minutową przerwę. W przypadku wzięcia ich w ostatnich 2 minutach gry, to czas gry jest zatrzymywany.

11.W meczach turnieju STREETBASKET 2013 nie ma sędziego. Obserwatorzy wyznaczeni przez organizatorów rozstrzygać będą kwestie sporne w momencie, gdy kapitanowie drużyn nie dojdą do porozumienia. W związku ze wzrastającą brutalnością w meczach koszykówki ulicznej obserwatorzy mają prawo do usuwania zawodników, którzy w szczególny sposób łamią przepisy gry.

12.Obowiązuje całkowity zakaz „wsadów”.

13.Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

14.Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.

15.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby rozegranie imprezy.

17. Wpisowe w turnieju wynosi 30zł (za całą drużynę).