REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

REGULAMIN ZJEŻDZALNI

1 Osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszych Instrukcji, jak również stosownych postanowień regulaminu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie.

2 Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej instrukcją oraz tablicami informacyjnymi.

3 Opiekun jest zobowiązany do bezwzględnego nadzorowania podopiecznych podczas korzystania ze zjeżdżalni

4 Ze zjeżdżalni zewnętrznej nie mogą korzystać :

 • dzieci przed ukończeniem dziewiątego roku życia

 • osoby wrażliwe na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiące na lęk wysokości

 • osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia

 • osoby z dolegliwościami lub przebytymi schorzeniami układu szkieletowo- mięśniowego

 • uczestnicy grup zorganizowanych bez zgody i nadzoru opiekuna

5 Podczas wchodzenia na wieżę należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.

6 Na schodach obowiązuje ruch prawostronny – podczas wchodzenia / schodzenia należy trzymać się poręczy.

7 Na podejście startowym może przebywać tylko jedna osoba.

8 Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają: kolor czerwony – zjazd zabroniony

kolor zielony – zjazd dozwolony

9 Na zielone światło należy oczekiwać przed czerwoną linią.

10 Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze pływanie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.

11 Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i hali basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek a w szczególności :

 • użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób

 • rozpoczynania zjazdu przy czerwonym świetle

 • wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej

 • wykonywania zjazdu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi

 • zmian pozycji zjazdowych

 • wnoszenia do ślizgu jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżanie z przedmiotami lub z przyborami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią ( zegarkami, pierścionkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) lub/i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami, okularkami pływackimi itp.)

 • wchodzenia na balustrady , poręcze, liny. Elementy konstrukcyjne

 • rozpoczynania zjazdu ze skoku lub biegu

 • wchodzenia na wieżę osobom o ograniczonej zdolności samodzielnego poruszania się, cierpiącym na lęk wysokości, lękliwym znajdującym się pod wpływem środków ograniczających ocenę sytuacji , z zaburzeniami lub dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi, gastrycznymi

 • zatrzymywania się podczas zjazdu

 • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu

 • przebywania/oczekiwania w wannie hamownej po ukończeniu zjazdu

 • wchodzenia do lądowiska z plaży

 • wchodzenia do rury zjazdowej od strony wylotu oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu

 • wrzucania lub/i pozostawiania w hamowni jakichkolwiek przedmiotów

12 Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedynymi dozwolonymi pozycjami zjazdowymi są stabilne pozycje:

 • leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i dłońmi splecionymi pod głową lub leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękami ułożonymi wzdłuż tułowia

 • wybraną pozycję należy zachować przez cały czas zjazdu – inne pozycje zjazdowe są zabronione

13 Nadzór nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji pełnią ratownicy i obsługa hali basenowej, a w przypadku grup zorganizowanych również opiekun grupy. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

14 W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun prawny.

15 Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu MCSiR lub postanowienia niniejszej instrukcji będą usuwane ze zjeżdżalni a także z terenu pływalni

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ:

Po zapaleniu się światła czerwonego zjeżdżalni :

 • należy cofnąć się i czekać na światło zielone

 • zabrania się kontynuowania przygotowań do zjazdu

Po zapaleniu się światła zielonego zjeżdżalni należy :

 • wejść na podest i uchwycić się poziomego drążka

 • lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub drążka

 • przyjąć właściwą pozycję zjazdową – położyć się na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i dłońmi splecionymi pod głową lub rękami ułożonymi wzdłuż tułowia

 • utrzymywać wybraną pozycję podczas zjazdu

 • zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się

 • przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia

 • po zakończeniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić obszar lądowiska w kierunku wskazaną strzałką

 • wszelkie zauważone usterki należy zgłosić natychmiast ratownikowi